2022 KPSS ne zaman? İşte 2022 KPSS başvuru tarihi

Devlet memuru olmak isteyenlerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru tarihi bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek 2022 KPSS sınavı, ortaöğretim, önlisans ve lisans seviyesinde yapılıyor.

2022 KPSS ne zaman? İşte 2022 KPSS başvuru tarihi
12 December 2021 - 01:41

2021 yılında 28 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde başvurular alınmıştı. KPSS sınavı ise 1 Ağustos’ta yapılmıştı. 2022 KPSS sınav ve başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’nin paylaşacağı sınav takvimine çevrildi.

2022 KPSS NE ZAMAN?

2022 yılında yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM’nin sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

Geçtiğimiz sene KPSS lisans başvuruları, 28 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde alınmıştı. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos’ta yapılmıştı.

En son 2020’de yapılan ön lisans oturumu 2 senede bir yapıldığı için önümüzdeki sene tekrardan düzenlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
 

COMMENTS

  • 0 Comment